Våre kurs

Førstehjelpstrening er en viktig del av enhver bedrifts helse- og sikkerhetsprogram. Det er ikke bare en juridisk plikt for arbeidsgivere å tilby førstehjelpstrening til sine ansatte, men det kan også redde liv og redusere risikoen for skader på arbeidsplassen.

Mange arbeidsmiljøer innebærer risikoer for ulykker og skader. Å ha ansatte som er utdannet i førstehjelp, kan være forskjellen på liv og død i en nødsituasjon. Ved å gi ansatte nødvendig opplæring, kan de handle raskt og effektivt i en nødsituasjon og gi øyeblikkelig behandling til skadede personer. Dette kan bidra til å redusere skadeomfanget og øke sjansene for at personen overlever.

Til syvende og sist er førstehjelpstrening en investering i dine ansattes sikkerhet og velvære. Som arbeidsgiver har du et ansvar for å sørge for at arbeidsplassen din er trygg og at dine ansatte har de nødvendige ferdighetene for å håndtere en nødsituasjon. Ved å tilby førstehjelpstrening, viser du dine ansatte at du bryr deg om deres sikkerhet og velvære, og du kan skape en kultur for sikkerhet på arbeidsplassen.

DHLR Kurs

Hjerte og lungeredning

Er du klar til å lære en av de viktigste ferdighetene du noensinne vil ha? Vårt DHLR-kurs gir deg kunnskapen og ferdighetene du trenger for å håndtere en nødsituasjon og kanskje redde livet til noen du kjenner.

Pris:

Avhenger av antall deltagere. Ta kontakt for mer informasjon.

Krav til kursdeltager:

DHLR instruksjonsbok kommer
i tillegg: 199,00-

Førstehjelpskurs

Varighet: 3 - 5 timer

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Pris:

Avhenger av antall deltagere

Krav til kursdeltager:

Oppfriskningskurs anbefales hver 12. til 18. måned

Standard spørsmål

Førstehjelpskurs gir deg kunnskap og ferdigheter til å håndtere nødsituasjoner og potensielt redde liv. Det er en verdifull ferdighet å ha, både i arbeidslivet og i hverdagen.

Lengden på et førstehjelpskurs varierer, avhengig av nivået på kurset. Kortere kurs kan vare noen få timer, mens mer avanserte kurs kan vare flere dager.

På et førstehjelpskurs vil du lære grunnleggende førstehjelpsprosedyrer, som hjerte-lungeredning (HLR), behandling av blødninger, hjerneslag og hjertestans. Du vil også lære hvordan du bruker førstehjelpsutstyr som bandasjer og hjertestartere.

Alle kan ta et førstehjelpskurs, uansett alder eller erfaring. Førstehjelpskurs er tilgjengelige for både privatpersoner og bedrifter.

Førstehjelpsteknikker og retningslinjer kan endre seg over tid, så det er viktig å holde seg oppdatert på de nyeste prosedyrene og metodene. Gjentakelsestrening og oppdateringskurs kan hjelpe deg med å

Få veiledning i dag!

Vi står klar til å hjelpe din bedrift eller organisasjon til å organisere kursing av de ansatte.