Førstehjelpskurs

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Kurset passer for:

  • Alle som mangler kunnskap og ønsker å lære det viktigste innenfor førstehjelp
  • Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap
  • Alle bedrifter uten spesifikk risiko (ta kontakt for rådgiving)
Image by wavebreakmedia_micro on Freepik

Varighet: 3 timer
Maks antall deltakere: 15

  • Hva er livreddende førstehjelp?
  • Frie luftveier
  • Varsling
  • Pasientundersøkelse
  • Bevisstløshet og sideleie
  • Fremmedlegeme i luftveier
  • Hjerte- lungeredning

Ønsker dere en 4. tilleggs time? Tilleggs timer/ emner/ kurs som vi kan tilby:
   
    •  Fallskader
    •  Bruddskader
    •  Klemskader
    •  Forgiftninger
    •  Brannskader
    •  Strømskader
    •  Øyeskader
    •  Bransjetilpasset emne kurs
    •  Hjertestarterkurs

Tilleggsemnene har forskjellig lengde. Ta kontakt med oss for veiledning og pris.

Bøker og munnmasker kan kjøpes på kurset med Vipps eller bankkort.

Førtehjelpsboken kan kjøpes etter endt kurs for 149,00-kr.

Munn til munn maske for 49,00- kr

Førstehjelpskurset anbefales med oppfriskning hver 12-18 måned. 

Innholdet i kurset øker kunnskapen til deltakerne i bruken av en halvautomatisk hjertestarter, innføring i helautomatisk hjertestarter og ulike typer hjertestartere. Kurset inneholder praktiske øvelser i ulike treningsscenarier med HLR-dukker og hjertestartere. Lær å gjenkjenne de viktige symptomene og iverksetting av “Kjeden som redder liv”.

Alt dette for å bryte barrierer og gjøre deltakerne trygge før en eventuell nødssituasjon.

Kurset passer for:

Personer som tidligere eller nylig har tatt en førstehjelpskurs/ hjertestarterkurs som ikke er eldre enn 6 mnd..
Personer som befinner seg i nærheten eller eier en halvautomatisk hjertestarter.
Personer som ønsker å lære seg bruk av hjertestarter.
Alle bedrifter uten spesifikk risiko (ta kontakt for rådgiving).

Varighet: 3 timer
Maks antall deltakere: 15

Tema på kurset:

Kursinnledning
Hva er plutselig hjertestans?
Hva er en hjertestarter?
Bruk av hjertestarter
Sikker bruk av hjertestarter
Vedlikehold av kunnskap
Oppbevaring og vedlikehold av hjertestarteren

Det anbefales oppfriskning hver 12 til 18 måned av kurset. Kurs kan avholdes med tolk. Kostnad for tolketjenester tilkommer etter avtale. DHLR instruksjonsbok kommer i tillegg på 199,00-kr